(+420) 737 436 150

"Tablet i mobil nechej doma a pojď se s námi hýbat!"

Od roku 2018 zvou Nadační fond Sportovní agentura Slovácko společně se sportovními spolky Starého Města, Uherského Hradiště, Kunovic a blízkého okolí do Sportparku Rybníček děti, aby si vyzkoušely různé druhy sportů (florbal, atletika, šerm, fotbal, tenis, badminton, in-line, stolní tenis, šachy, GéTéVé - všesportovní kroužek, SVČ Klubko a další), aktivně se zapojily do bohatého programu a užily si parádní den plný pohybu, her a soutěží.

Hlavním cílem akce je začlenění pohybu a sportu do běžného života dětí, propojení a prezentace sportovních spolků, rozšíření veřejného povědomí o sportovním vyžití v regionu a v neposlední řadě aktivní zapojení mateřských a základních škol jakožto nositelů myšlenky „POHYBEM PRO ZDRAVÍ“.